Phát hiện thú vị về loài cá hề

Cá hề phát triển các sọc trắng đặc trưng của chúng với tốc độ khác nhau tùy thuộc vào loại hải quỳ mà chúng sinh sống. Ảnh: AFP
Cá hề phát triển các sọc trắng đặc trưng của chúng với tốc độ khác nhau tùy thuộc vào loại hải quỳ mà chúng sinh sống. Ảnh: AFP
Cá hề phát triển các sọc trắng đặc trưng của chúng với tốc độ khác nhau tùy thuộc vào loại hải quỳ mà chúng sinh sống. Ảnh: AFP
Lên top