Phát hiện thú vị liên quan đến khả năng săn mồi của chim ưng

Sọc mắt sẫm màu của chim ưng hoạt động như một tấm chắn nắng để giảm độ chói từ mặt trời. Ảnh: AFP
Sọc mắt sẫm màu của chim ưng hoạt động như một tấm chắn nắng để giảm độ chói từ mặt trời. Ảnh: AFP
Sọc mắt sẫm màu của chim ưng hoạt động như một tấm chắn nắng để giảm độ chói từ mặt trời. Ảnh: AFP
Lên top