Phát hiện "thủ phạm" từng ngăn cản sự sống hình thành trên Trái đất

Minh họa các tiểu hành tinh lớn va vào Trái đất thuở sơ khai. Ảnh: SwRI/Dan Durda, Simone Marchi
Minh họa các tiểu hành tinh lớn va vào Trái đất thuở sơ khai. Ảnh: SwRI/Dan Durda, Simone Marchi
Minh họa các tiểu hành tinh lớn va vào Trái đất thuở sơ khai. Ảnh: SwRI/Dan Durda, Simone Marchi
Lên top