Phát hiện thiên thạch 4,6 tỉ năm từ thuở sơ khai Hệ Mặt trời

Mảnh thiên thạch 4,6 tỉ năm nhìn bằng mắt thường (trái), bằng kính hiển vi quang học (giữa) và kính hiển vi điện tử (phải). Ảnh: Loughborough University
Mảnh thiên thạch 4,6 tỉ năm nhìn bằng mắt thường (trái), bằng kính hiển vi quang học (giữa) và kính hiển vi điện tử (phải). Ảnh: Loughborough University
Mảnh thiên thạch 4,6 tỉ năm nhìn bằng mắt thường (trái), bằng kính hiển vi quang học (giữa) và kính hiển vi điện tử (phải). Ảnh: Loughborough University
Lên top