Phát hiện thêm hơn 3.000 phiếu bầu bị đếm sót ở Georgia

Cập nhật bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy, bang chiến địa Georgia phát hiện thêm hơn 3.000 lá phiếu bị đếm sót ở 2 quận. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Cập nhật bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy, bang chiến địa Georgia phát hiện thêm hơn 3.000 lá phiếu bị đếm sót ở 2 quận. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Cập nhật bầu cử Mỹ mới nhất cho thấy, bang chiến địa Georgia phát hiện thêm hơn 3.000 lá phiếu bị đếm sót ở 2 quận. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Lên top