Phát hiện thêm 14 chiếc quan tài 2.500 năm ở Ai Cập

Một trong 14 chiếc quan tài 2.500 năm được tìm thấy ở nghĩa trang Saqqara, Ai Cập. Ảnh: AFP
Một trong 14 chiếc quan tài 2.500 năm được tìm thấy ở nghĩa trang Saqqara, Ai Cập. Ảnh: AFP
Một trong 14 chiếc quan tài 2.500 năm được tìm thấy ở nghĩa trang Saqqara, Ai Cập. Ảnh: AFP
Lên top