Phát hiện thạch khủng long ăn thực vật ở sa mạc khô hạn nhất Trái đất

Hóa thạch khủng long Arackar licanantay. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Chile
Hóa thạch khủng long Arackar licanantay. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Chile
Hóa thạch khủng long Arackar licanantay. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Chile
Lên top