Phát hiện sửng sốt về Trái đất sơ khai của loài người

Ảnh minh họa về Trái đất sơ khai, cho thấy một bề mặt bị tác động lớn dẫn đến phun trào magma. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tây Nam (Southwest Research Institute)
Ảnh minh họa về Trái đất sơ khai, cho thấy một bề mặt bị tác động lớn dẫn đến phun trào magma. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tây Nam (Southwest Research Institute)
Ảnh minh họa về Trái đất sơ khai, cho thấy một bề mặt bị tác động lớn dẫn đến phun trào magma. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tây Nam (Southwest Research Institute)
Lên top