Phát hiện sửng sốt về ''thế giới bí ẩn'' bên trong lõi Trái đất

Nghiên cứu mới phát hiện ra thực chất bên trong lớp lõi Trái đất, không giống như suy nghĩ trước đây. Ảnh: The Hawai'i Institute of Geophysics and Planetology
Nghiên cứu mới phát hiện ra thực chất bên trong lớp lõi Trái đất, không giống như suy nghĩ trước đây. Ảnh: The Hawai'i Institute of Geophysics and Planetology
Nghiên cứu mới phát hiện ra thực chất bên trong lớp lõi Trái đất, không giống như suy nghĩ trước đây. Ảnh: The Hawai'i Institute of Geophysics and Planetology
Lên top