Phát hiện sửng sốt về nguồn gốc người Nhật Bản

Một trong các hộp sọ người Nhật Bản cổ đại mà các nhà khoa học dùng để chiết xuất DNA. Ảnh: Shigeki Nakagome/Trinity College Dublin
Một trong các hộp sọ người Nhật Bản cổ đại mà các nhà khoa học dùng để chiết xuất DNA. Ảnh: Shigeki Nakagome/Trinity College Dublin
Một trong các hộp sọ người Nhật Bản cổ đại mà các nhà khoa học dùng để chiết xuất DNA. Ảnh: Shigeki Nakagome/Trinity College Dublin
Lên top