Phát hiện sửng sốt Trái đất cũng có "nhịp tim"

Trái đất có "nhịp tim" 27,5 triệu năm. Ảnh: Wiki
Trái đất có "nhịp tim" 27,5 triệu năm. Ảnh: Wiki
Trái đất có "nhịp tim" 27,5 triệu năm. Ảnh: Wiki
Lên top