Phát hiện sửng sốt nguồn gốc lời nguyền xác ướp Ai Cập

Nhà khảo cổ học Howard Carter phát hiện xác ướp Ai Cập của Pharaoh Tutankhamun vào năm 1922. Ảnh: Viện Griffith, Đại học Oxford
Nhà khảo cổ học Howard Carter phát hiện xác ướp Ai Cập của Pharaoh Tutankhamun vào năm 1922. Ảnh: Viện Griffith, Đại học Oxford
Nhà khảo cổ học Howard Carter phát hiện xác ướp Ai Cập của Pharaoh Tutankhamun vào năm 1922. Ảnh: Viện Griffith, Đại học Oxford
Lên top