Phát hiện sửng sốt dấu hiệu thảm họa toàn cầu chưa được biết đến

Các nhà khoa học phát hiện dấu hiệu gây thảm hoạ biến đổi khí hậu 42.000 năm trước. Ảnh: Fotolia/AFP
Các nhà khoa học phát hiện dấu hiệu gây thảm hoạ biến đổi khí hậu 42.000 năm trước. Ảnh: Fotolia/AFP
Các nhà khoa học phát hiện dấu hiệu gây thảm hoạ biến đổi khí hậu 42.000 năm trước. Ảnh: Fotolia/AFP
Lên top