Phát hiện sửng sốt 5 hệ sao đôi có thể phù hợp sự sống ngoài Trái đất

Giới khoa học tìm thấy 5 hệ sao đôi có khả năng thích hợp cho sự sống ngoài trái đất. Ảnh: NASA
Giới khoa học tìm thấy 5 hệ sao đôi có khả năng thích hợp cho sự sống ngoài trái đất. Ảnh: NASA
Giới khoa học tìm thấy 5 hệ sao đôi có khả năng thích hợp cho sự sống ngoài trái đất. Ảnh: NASA
Lên top