Phát hiện sửng sốt 1 triệu USD tiền mặt nguyên vẹn trong hỏa hoạn

Lính cứu hoả phát hiện 1 triệu USD tiền mặt không bị cháy trong vụ hoả hoạn ở Brooklyn, New York, Mỹ. Ảnh: NYP
Lính cứu hoả phát hiện 1 triệu USD tiền mặt không bị cháy trong vụ hoả hoạn ở Brooklyn, New York, Mỹ. Ảnh: NYP
Lính cứu hoả phát hiện 1 triệu USD tiền mặt không bị cháy trong vụ hoả hoạn ở Brooklyn, New York, Mỹ. Ảnh: NYP
Lên top