Phát hiện sững sờ khi biến nước thành kim loại vàng sáng bóng

Các nhà khoa học biến nước thành kim loại màu vàng. Ảnh: Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB)
Các nhà khoa học biến nước thành kim loại màu vàng. Ảnh: Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB)
Các nhà khoa học biến nước thành kim loại màu vàng. Ảnh: Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB)
Lên top