Phát hiện sốc về cánh đồng hàng trăm núi lửa ngầm từ thời kỷ Jura

Phát hiện hàng trăm núi lửa ngầm từ thời kỳ kỷ Jura dưới bề mặt lục địa Australia. Ảnh: Getty Images
Phát hiện hàng trăm núi lửa ngầm từ thời kỳ kỷ Jura dưới bề mặt lục địa Australia. Ảnh: Getty Images
Phát hiện hàng trăm núi lửa ngầm từ thời kỳ kỷ Jura dưới bề mặt lục địa Australia. Ảnh: Getty Images

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top