Phát hiện sinh vật biển đáng sợ thuộc dòng dõi cổ đại

Sinh vật được đặt tên là Ophiojura exbodi. Ảnh: Bảo tàng Victoria
Sinh vật được đặt tên là Ophiojura exbodi. Ảnh: Bảo tàng Victoria
Sinh vật được đặt tên là Ophiojura exbodi. Ảnh: Bảo tàng Victoria
Lên top