Phát hiện siêu sao chổi khổng lồ hoạt động ngoài sao Thổ

Sao chổi Bernardinelli-Bernstein được ước tính có khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 lần so với một sao chổi điển hình. Ảnh: NOIRLab
Sao chổi Bernardinelli-Bernstein được ước tính có khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 lần so với một sao chổi điển hình. Ảnh: NOIRLab
Sao chổi Bernardinelli-Bernstein được ước tính có khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 lần so với một sao chổi điển hình. Ảnh: NOIRLab
Lên top