Phát hiện SARS-CoV-2, Paris đóng ngay một phần hệ thống nước của thành phố

Lên top