Phát hiện sao lùn trắng đang "lão hóa ngược"

Sao lùn trắng đang trong quá trình đóng rắn. Ảnh: Đại học Warwick/Mark Garlick
Sao lùn trắng đang trong quá trình đóng rắn. Ảnh: Đại học Warwick/Mark Garlick
Sao lùn trắng đang trong quá trình đóng rắn. Ảnh: Đại học Warwick/Mark Garlick
Lên top