Phát hiện sao chổi lớn chưa từng thấy đang lao về phía Mặt trời

Minh họa hình dạng sao chổi Bernardinelli-Bernstein có thể được nhìn thấy trong Hệ Mặt trời. Ảnh: Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ
Minh họa hình dạng sao chổi Bernardinelli-Bernstein có thể được nhìn thấy trong Hệ Mặt trời. Ảnh: Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ
Minh họa hình dạng sao chổi Bernardinelli-Bernstein có thể được nhìn thấy trong Hệ Mặt trời. Ảnh: Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ
Lên top