Phát hiện ra vùng mới của dải Ngân hà

Dải Ngân hà, nhìn từ đài quan sát Paranal ở Chile. Ảnh: ESA.
Dải Ngân hà, nhìn từ đài quan sát Paranal ở Chile. Ảnh: ESA.
Dải Ngân hà, nhìn từ đài quan sát Paranal ở Chile. Ảnh: ESA.
Lên top