Phát hiện quần thể san hô lớn nhất và lâu đời nhất ở Great Barrier

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi chính phủ Reef Ecologic cùng với quần thể san hô khổng lồ Muga dhambi. Ảnh: Reef Ecologic
Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi chính phủ Reef Ecologic cùng với quần thể san hô khổng lồ Muga dhambi. Ảnh: Reef Ecologic
Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi chính phủ Reef Ecologic cùng với quần thể san hô khổng lồ Muga dhambi. Ảnh: Reef Ecologic
Lên top