Phát hiện quái vật biển khổng lồ tung hoành đại dương cổ 80 triệu năm trước

Các nhà khoa học phát hiện quái vật biển 80 triệu năm trước, là một loài khủng long biển hoàn toàn mới thuộc chi hiếm Ectenosaurus. Ảnh: Takashi Oda/ University of Cincinnati
Các nhà khoa học phát hiện quái vật biển 80 triệu năm trước, là một loài khủng long biển hoàn toàn mới thuộc chi hiếm Ectenosaurus. Ảnh: Takashi Oda/ University of Cincinnati
Các nhà khoa học phát hiện quái vật biển 80 triệu năm trước, là một loài khủng long biển hoàn toàn mới thuộc chi hiếm Ectenosaurus. Ảnh: Takashi Oda/ University of Cincinnati
Lên top