Phát hiện quả cầu đá bí ẩn trong lăng mộ cổ thời đồ đá 5.500 năm trước

Quả cầu đá bí ẩn trong lăng mộ cổ thời kỳ đồ đá mới ở Scotland. Ảnh: University of Central Lancashire
Quả cầu đá bí ẩn trong lăng mộ cổ thời kỳ đồ đá mới ở Scotland. Ảnh: University of Central Lancashire
Quả cầu đá bí ẩn trong lăng mộ cổ thời kỳ đồ đá mới ở Scotland. Ảnh: University of Central Lancashire
Lên top