Phát hiện quả bom 45kg chưa nổ ở ngoài khơi Australia

Quả bom 45kg chưa nổ được phát hiện ở ngoài khơi Australia. Ảnh: Guardian
Quả bom 45kg chưa nổ được phát hiện ở ngoài khơi Australia. Ảnh: Guardian
Quả bom 45kg chưa nổ được phát hiện ở ngoài khơi Australia. Ảnh: Guardian
Lên top