Phát hiện phòng tiệc sang trọng hơn 2.000 năm tuổi ở Israel

Ảnh: Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel (IAA)
Ảnh: Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel (IAA)
Ảnh: Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel (IAA)
Lên top