Phát hiện nọc độc rắn có khả năng trị COVID-19

Loài rắn độc jararacussu được sử dụng cho nghiên cứu điều trị COVID-19 ở Brazil. Ảnh: University of Sao Paulo
Loài rắn độc jararacussu được sử dụng cho nghiên cứu điều trị COVID-19 ở Brazil. Ảnh: University of Sao Paulo
Loài rắn độc jararacussu được sử dụng cho nghiên cứu điều trị COVID-19 ở Brazil. Ảnh: University of Sao Paulo
Lên top