Phát hiện những vòng tròn huyền ảo bí ẩn trong vũ trụ

Hình ảnh vòng tròn vô tuyến kỳ lạ trong vũ trụ (ORC). Ảnh: Đài quan sát thiên văn vô tuyến Australia
Hình ảnh vòng tròn vô tuyến kỳ lạ trong vũ trụ (ORC). Ảnh: Đài quan sát thiên văn vô tuyến Australia
Hình ảnh vòng tròn vô tuyến kỳ lạ trong vũ trụ (ORC). Ảnh: Đài quan sát thiên văn vô tuyến Australia
Lên top