Phát hiện nguyên nhân "muôn thuở" gây cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Thiệt hại sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Reuters
Thiệt hại sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Reuters
Thiệt hại sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Reuters
Lên top