Phát hiện nguyên nhân chủ chốt biến Trái đất thành nơi có sự sống

Các cộng đồng vi khuẩn bao phủ các tảng đá ở hố sụt của hồ Huron. Ảnh: NOAA
Các cộng đồng vi khuẩn bao phủ các tảng đá ở hố sụt của hồ Huron. Ảnh: NOAA
Các cộng đồng vi khuẩn bao phủ các tảng đá ở hố sụt của hồ Huron. Ảnh: NOAA
Lên top