Phát hiện "Người Rồng" - loài người cổ đại hoàn toàn mới

Hộp sọ "Người Rồng" - loài người cổ xưa hoàn toàn mới vừa được công bố. Ảnh: Wei Gao/Đại học GEO Hà Bắc
Hộp sọ "Người Rồng" - loài người cổ xưa hoàn toàn mới vừa được công bố. Ảnh: Wei Gao/Đại học GEO Hà Bắc
Hộp sọ "Người Rồng" - loài người cổ xưa hoàn toàn mới vừa được công bố. Ảnh: Wei Gao/Đại học GEO Hà Bắc
Lên top