Phát hiện ngôi sao với vụ phun trào có thể thấy được bằng mắt thường

Mô phỏng hệ sao đôi RS Ophiuchi ngay sau khi sao lùn trắng (phải) bùng nổ như một tân tinh. Ảnh: Casey Reed/Penn State University.
Mô phỏng hệ sao đôi RS Ophiuchi ngay sau khi sao lùn trắng (phải) bùng nổ như một tân tinh. Ảnh: Casey Reed/Penn State University.
Mô phỏng hệ sao đôi RS Ophiuchi ngay sau khi sao lùn trắng (phải) bùng nổ như một tân tinh. Ảnh: Casey Reed/Penn State University.
Lên top