Phát hiện ngôi sao “nhảy múa” quanh hố đen như thuyết tương đối Einstein

Lên top