Phát hiện ngôi sao lùn trắng hoàn thành 1 vòng quay chỉ trong 25 giây

LAMOST J024048.51 + 195226.9 (hay viết tắt là J0240 + 1952) được xác nhận là sao lùn trắng quay nhanh nhất. Ảnh: Warwick University
LAMOST J024048.51 + 195226.9 (hay viết tắt là J0240 + 1952) được xác nhận là sao lùn trắng quay nhanh nhất. Ảnh: Warwick University
LAMOST J024048.51 + 195226.9 (hay viết tắt là J0240 + 1952) được xác nhận là sao lùn trắng quay nhanh nhất. Ảnh: Warwick University
Lên top