Phát hiện ngôi sao kỳ dị hình ''giọt nước mắt'' sắp nổ tung trong vũ trụ

Ngôi sao hình giọt nước mắt kỳ lạ phát hiện trong vũ trụ. Ảnh: University of Warwick
Ngôi sao hình giọt nước mắt kỳ lạ phát hiện trong vũ trụ. Ảnh: University of Warwick
Ngôi sao hình giọt nước mắt kỳ lạ phát hiện trong vũ trụ. Ảnh: University of Warwick
Lên top