Phát hiện ngôi sao khổng lồ có năng lực phát sáng lạ thường

Hình minh họa ngôi sao VVV-WIT-08 ở gần tâm Dải Ngân hà, cách Trái đất hơn 25.000 năm ánh sáng. Ảnh: Amanda Smith, Đại học Cambridge
Hình minh họa ngôi sao VVV-WIT-08 ở gần tâm Dải Ngân hà, cách Trái đất hơn 25.000 năm ánh sáng. Ảnh: Amanda Smith, Đại học Cambridge
Hình minh họa ngôi sao VVV-WIT-08 ở gần tâm Dải Ngân hà, cách Trái đất hơn 25.000 năm ánh sáng. Ảnh: Amanda Smith, Đại học Cambridge
Lên top