Phát hiện ngôi sao khác thường hình giọt nước mắt

Ngôi sao hình giọt nước mắt và sao lùn đỏ. Ảnh: CNN.
Ngôi sao hình giọt nước mắt và sao lùn đỏ. Ảnh: CNN.
Ngôi sao hình giọt nước mắt và sao lùn đỏ. Ảnh: CNN.
Lên top