Phát hiện ngoại hành tinh mới mát mẻ như Trái đất

Minh họa ngoại hành tinh quay quanh một ngôi sao giống Mặt trời. Ảnh: Đài thiên văn phía Nam của Châu Âu
Minh họa ngoại hành tinh quay quanh một ngôi sao giống Mặt trời. Ảnh: Đài thiên văn phía Nam của Châu Âu
Minh họa ngoại hành tinh quay quanh một ngôi sao giống Mặt trời. Ảnh: Đài thiên văn phía Nam của Châu Âu
Lên top