Phát hiện ngoại hành tinh mới chứa yếu tố quan trọng tồn tại sự sống

Ảnh minh họa, ngoại hành tinh TOI-2257b nằm cách Trái đất 188 năm ánh sáng, có khả năng chứa nước lỏng, điều kiện cần thiết để tồn tại sự sống. Ảnh: NASA
Ảnh minh họa, ngoại hành tinh TOI-2257b nằm cách Trái đất 188 năm ánh sáng, có khả năng chứa nước lỏng, điều kiện cần thiết để tồn tại sự sống. Ảnh: NASA
Ảnh minh họa, ngoại hành tinh TOI-2257b nằm cách Trái đất 188 năm ánh sáng, có khả năng chứa nước lỏng, điều kiện cần thiết để tồn tại sự sống. Ảnh: NASA
Lên top