Phát hiện ngỡ ngàng về tiến hóa bộ não loài người 1,7 triệu năm trước

Hộp sọ của người Homo sơ khai đến từ Georgia với bộ não giống vượn (trái) và từ Indonesia với bộ não giống người (phải). Ảnh: Đại học Zurich
Hộp sọ của người Homo sơ khai đến từ Georgia với bộ não giống vượn (trái) và từ Indonesia với bộ não giống người (phải). Ảnh: Đại học Zurich
Hộp sọ của người Homo sơ khai đến từ Georgia với bộ não giống vượn (trái) và từ Indonesia với bộ não giống người (phải). Ảnh: Đại học Zurich
Lên top