Phát hiện ngỡ ngàng về số lượng đột biến virus SARS-CoV-2

Các chủng đột biến hung hăng nhất có thể có tải lượng virus cao gấp 270 lần so với loại yếu nhất. Ảnh: CDC.
Các chủng đột biến hung hăng nhất có thể có tải lượng virus cao gấp 270 lần so với loại yếu nhất. Ảnh: CDC.
Các chủng đột biến hung hăng nhất có thể có tải lượng virus cao gấp 270 lần so với loại yếu nhất. Ảnh: CDC.
Lên top