Phát hiện một sự kiện lớn từng xảy ra với Trái đất 84 triệu năm trước

Trái đất. Ảnh: NASA
Trái đất. Ảnh: NASA
Trái đất. Ảnh: NASA
Lên top