Phát hiện một phần xác tàu 200 năm tuổi còn nguyên ở ngoài khơi của Mexico

Các nhà khoa học Mexico phát hiện phần khẩu pháo của xác tàu 200 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Laura Carrillo Marquez
Các nhà khoa học Mexico phát hiện phần khẩu pháo của xác tàu 200 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Laura Carrillo Marquez
Các nhà khoa học Mexico phát hiện phần khẩu pháo của xác tàu 200 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Laura Carrillo Marquez
Lên top