Phát hiện một loài cây ăn thịt độc đáo ở Bắc Mỹ lần đầu tiên sau 20 năm

Cây ăn thịt Triantha occidentalis phát hiện ở Canada lần đầu tiên sau 20 năm. Ảnh: UBC
Cây ăn thịt Triantha occidentalis phát hiện ở Canada lần đầu tiên sau 20 năm. Ảnh: UBC
Cây ăn thịt Triantha occidentalis phát hiện ở Canada lần đầu tiên sau 20 năm. Ảnh: UBC
Lên top