Phát hiện mới về thời gian bảo vệ của vaccine Pfizer, Moderna, J&J

Nghiên cứu mới phát hiện 3 loại vaccine Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson có dấu hiệu miễn dịch mạnh mẽ 8 tháng sau tiêm chủng. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới phát hiện 3 loại vaccine Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson có dấu hiệu miễn dịch mạnh mẽ 8 tháng sau tiêm chủng. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới phát hiện 3 loại vaccine Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson có dấu hiệu miễn dịch mạnh mẽ 8 tháng sau tiêm chủng. Ảnh: AFP
Lên top