Phát hiện mới về nguy cơ tái mắc COVID-19

Người mắc COVID-19 ít có nguy cơ tái mắc trong vòng ít nhất 10 tháng. Ảnh: AFP/Getty
Người mắc COVID-19 ít có nguy cơ tái mắc trong vòng ít nhất 10 tháng. Ảnh: AFP/Getty
Người mắc COVID-19 ít có nguy cơ tái mắc trong vòng ít nhất 10 tháng. Ảnh: AFP/Getty
Lên top