Phát hiện mới về khả năng bẩm sinh của loài dơi

Một con dơi trưởng thành bay từ chỗ đậu của nó tới mục tiêu thức ăn. Ảnh:  Nhà nghiên cứu Eran Amichai.
Một con dơi trưởng thành bay từ chỗ đậu của nó tới mục tiêu thức ăn. Ảnh: Nhà nghiên cứu Eran Amichai.
Một con dơi trưởng thành bay từ chỗ đậu của nó tới mục tiêu thức ăn. Ảnh: Nhà nghiên cứu Eran Amichai.
Lên top