Phát hiện mới về 1 thiên hà cổ xưa từ thuở vũ trụ sơ khai

Đồ họa mô phỏng thiên hà Galaxy DLA0817g hay Wolfe Disk. Ảnh: CNN.
Đồ họa mô phỏng thiên hà Galaxy DLA0817g hay Wolfe Disk. Ảnh: CNN.
Đồ họa mô phỏng thiên hà Galaxy DLA0817g hay Wolfe Disk. Ảnh: CNN.
Lên top